odchudzanie dietetyk warszawa

Analizator TANITA

Na czym polega segmentowa analiza składu ciała?

Tradycyjne analizatory bioimpedancji elektrycznej wysyłają pojedynczy impuls elektryczny przez ciało (od jednej nogi do drugiej, od ręki do ręki, od nogi do ręki). Urządzenie zapewnia pełną analizę ciała, obliczy również: masę tłuszczową, mięśniową, wagę dla całego ciała.

Tanita wprowadziła rewolucyjną technologię, która łączy dane dotyczące górnej i dolnej części ciała, by zapewnić bardziej szczegółową analizę dzięki dodatkowym elektrodom trzymanych w dłoniach przez osobę badaną.

Analizator segmentowy Tanita osobno mierzy ramiona, nogi i tułów, by dostarczyć dane dotyczące masy tłuszczowej i beztłuszczowej dla każdego segmentu oddzielnie. Ta rewolucyjna technologia pozwala na rozróżnienie masy tłuszczowej od masy mięśni w każdej części ciała. Może to być ogromnie istotne przy analizie uszkodzeń ciała, oznaczaniu ilościowym traconej tkanki tłuszczowej i monitorowaniu zmian związanych z treningami atletycznymi i analizą przyrostu masy beztłuszczowej.

Segmentowy medyczny analizator do klinicznego zastosowania

Analizator Tanita BC 418 to perfekcyjne narzędzie do analizy masy ciała dzięki systemowi 8 elektrod. Pomiar wykonany za pomocą 8 elektrod pozwala na bardzo dokładne obliczenia tkanki tłuszczowej i mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (lewa noga, lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, korpus). Umożliwia to specjalistom z dziedziny ochrony zdrowia bardziej precyzyjnie określić ryzyko zdrowotne związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej, a zwłaszcza tkanki tłuszczowej trzewnej (visceralnej) umiejscowionej we wnętrzu jamy brzusznej.

Analizator pozwala na uzyskanie pełnego profilu składu ciała badanej osoby w czasie około 20 sekund (w tym wagę, procent tkanki tłuszczowej, masę tkanki tłuszczowej w kilogramach, wskaźnik masy ciała tzw. BMI, tkankę beztłuszczową masy mięśniowej, całkowitą masę wody, wskaźnik BMR).

TANITA w modelu BC 418 MA oferuje znaczną poprawę dokładności obliczania wskaźnika Basal Metabolic Rate. W przeciwieństwie do większości analizatorów innych firm wskaźnik ten wylicza nie tylko powołując się na wagę, wiek i płeć, ale i na masę tkanki beztłuszczowej, co zapewnia wyższy stopień dokładności w porównaniu z dotychczasowym BMR.

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała:

 • całkowita zawartość wody w kg,
 • TBW – Całkowita zawartość wody w organizmie w %,
 • masa tkanki tłuszczowej w %,
 • FM – Masa tkanki tłuszczowej w kg,
 • FFM – Masa tkanki beztłuszczowej,
 • MM – Masa tkanki mięśniowej w kg,
 • BMI Indeks masy ciała,
 • wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej (wisceralnej),
 • BMR Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal,
 • segmentowy odczyt dla każdej kończyny (noga lewa, prawa, ręka lewa, prawa, korpus),
 • impedancja dla poszczególnych segmentów ciała.

Analizator posiada atest i potwierdzenie do klinicznego zastosowania. Posiada certyfikat 93/42 EEC (unijna norma dla urządzeń medycznych).

Więcej informacji.