warszawa bemowo dietetyk

Pedometr AM 120 E Technologia 3 D

Jeden z nowszych modeli pedometrów TANITA AM 120 E to trzyosiowy miernik aktywności fizycznej. Tanita jest światowym liderem w dziedzinie badań nad otyłością, a także producentem urządzeń do pomiaru komponentów składu masy ciała. Unikatowa technologia trzyosiowa pozwala na pomiar ruchu w 3 kierunkach przestrzeni – X, Y ,Z – przez pedometr noszony w kieszeni lub zawieszony na szyi, w przeciwieństwie do innych urządzeń, które muszą być przypięte do paska. Zwiększa to wygodę i komfort dla użytkownika, pozwala na dyskretniejsze używanie pedometru TANITY.

Miernik posiada bardzo zaawansowaną technologię pozwalającą na nierejestrowanie tzw. fałszywych kroków. Innymi słowy, TANITA AM 120E jest dużo bardziej czułym i dokładniejszym urządzeniem rejestrującym każdą naszą aktywność oraz ruch w ciągu doby. Na podstawie tych danych oblicza całkowitą ilość wydatkowanej energii w kilokaloriach.

Więcej informacji.