Spotkania z dietetykiem

Start . Spotkania z dietetykiem

Prowadzimy poradnictwo w zakresie dietetyki ogólnej, dietetyki pediatrycznej, klinicznej i geriatrycznej w pełnym zakresie.

Cykl 3 spotkań z profesjonalnym dietetykiem obejmuje:

 • pomiar wzrostu,
 • pomiar wskaźnika WHR i WHtR,
 • pomiar ciśnienia,
 • pomiar całkowitej zawartości wody w organizmie w % i w kg,
 • pomiar masy tkanki tłuszczowej w % i w kg,
 • pomiar masy tkanki mięśniowej w kg,
 • BMI Indeks masy ciała,
 • physique rating (niezależne od spadku wagi różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni), wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej – pomiar wykonany za pomocą 8 elektrod pozwala na bardzo dokładne obliczenia tkanki tłuszczowej i mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (lewa noga, lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, korpus); umożliwia to specjalistom z dziedziny ochrony zdrowia bardziej precyzyjnie określić ryzyko zdrowotne związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej, a zwłaszcza tkanki tłuszczowej trzewnej (wisceralnej) umiejscowionej we wnętrzu jamy brzusznej,
 • segmentowy odczyt dla każdej kończyny (noga lewa, prawa, ręka lewa, prawa, korpus),
 • BMR Basic Metabolic Rate PPM – wskaźnik podstawowej przemiany materii PPM w kcal,
 • profesjonalna analiza programem GMON – specjalizowane oprogramowanie dla wag i analizatorów TANITA – waga posiada certyfikat medyczny MDD Approved, NAWI Class III do Monitorowania Składu Ciała napisane przez niemiecka firmę Medizin & Service GmbH z Chemnitz,
 • ocena sposobu żywienia metodą wywiadu 24 h z ostatniego spożycia z pomocą programu Dieta 5.0 – autoryzowanego przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Zakład Epidemiologii i Norm Żywienia, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,
 • obliczenie wartości odżywczej i energetycznej sposobu żywienia – porównanie do norm.

Wskazówki

Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą ostatnie wyniki badań, spis lekarstw i suplementów diety przyjmowanych stale lub z dużą częstotliwością. Na godzinę przed badaniem prosimy oddać mocz, nie spożywać kawy ani napojów z kofeiną w dniu badania. Prosimy również o zdjęcie wszelkiej biżuterii, a także o nieużywanie w przeddzień badania kremów do rąk i stóp.

Przeciwwskazania

Osoby posiadające rozrusznik serca nie mogą być badane metodą bioimpedancji. Kobiety w ciąży mogą być badane metodą bioimpedancji tylko za zgodą lekarza prowadzącego.

 • porada dietetyczna,
 • rozpisanie indywidualnego jadłospisu,
 • przedstawienie wytycznych dotyczących sposobu żywienia, aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia.

 • wizyta kontrolna,
 • analiza metodą bioimpedancji,
 • ewentualna korekta jadłospisu do sezonowości produktów i aktywności fizycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem i do rejestracji online.
Poradnia dietetyczna, dietetyk – Warszawa